Αυτός ο χάρτης του Λονδίνου φτιάχτηκε σε 10 χρόνια

Ο «London Town» είναι ένας… ψυχογεωγραφικός του Λονδίνου που τον έφτιαξε ο Fuller (ψευδώνυμο του Gareth Wood) και απαιτήθηκαν 10 χρόνια (2005 – 2015) για να δημιουργηθεί. Πρόκειται για μια προσωπική προσέγγιση της πρωτεύουσας της Αγγλίας όχι μόνο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, αλλά ενσωματώνει περίεργα, γεγονότα, προσωπικές μνήμες, ιστορίες και χιόυμορ.

a little like trying to skim-read a magical surrealism book

map-of-london-01 map-of-london-02 map-of-london-03 map-of-london-04 map-of-london-05 map-of-london-06 map-of-london-08

More from DrTeddy

Να γιατί πρέπει να σταματήσεις να καπνίζεις

Το πιο πιθανό είναι να μη σταματήσεις το τσιγάρο αν δεις το...
Read More