Ανατομία από… ύφασμα

Η Φινλανδή καλλιτέχνης Raija Jokinen δημιουργεί «γλυπτά” από… αποκαλύπτοντας την πολύπλοκη σχέση μεταξύ σώματος και πνεύματος. Πλέγματα από λουλούδια, «φλέβες” και ρίζες καλύπτουν τα υφασμάτινα κορμιά, «παίζοντας” με τη μορφή των φυτών και του ανθρώπινου σώματος. Η Jokinen καλεί το κοινό να περιπλανήθει νοητά στις ομοιότητες, στο σημείο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ανθρώπινο από το φυτικό.

It is fascinating how body-related details, such as skin, blood vessels, and nerve tracks resemble the forms of roots or branches, as well as many other organic things

More from DrTeddy

Paper to plants: ένα πολύ όμορφο stop motion βίντεο

Το χάρτινο δάσος που φτιάχτηκε για τις ανάγκες του παραπάνω βίντεο είναι...
Read More