Ένα κινούμενο ζιγκουράτ με καθρέφτες

Τα ζιγκουράτ είναι χαρακτηριστικές ογκώδεις κατασκευές που χτίστηκαν από πολιτισμούς της Μεσσοποταμίας και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την Ιρανή  Shirin Abedinirad που έφτιαξε ένα κινούμενο “” με καθρέφτες.

Το ονόμασε “Πύργο της Βαβέλ” και σ’ αυτό καθρεφτίζεται ο ουρανός και η γη του αφιλόξενου τοπίου του .

Babel Tower is an interactive that recontextualizes the spiritual architecture of the Babel Tower with modern materials, creating a union between ancient history and our present world; it is combing the past, present and offering a union for future. The top view of by reflecting the sky is connecting it to the earth, symbolizing the aim of Babel tower to reach for the heaven; The structural use of mirrors, serve as a reflective vessel for light, an integral feature of paradise.

Θυμήσου

Όταν ο ουρανός καθρεφτίζεται στη γη

kinetic-ziggurat-01 kinetic-ziggurat-03 kinetic-ziggurat-04 kinetic-ziggurat-05 kinetic-ziggurat-06 kinetic-ziggurat-07

 

More from DrTeddy

Lix: ζωγράφισε 3D στον αέρα

Αυτό που βλέπεις παραπάνω δεν είναι κάποιο περίτεχνο υφαντό, αλλά δημιουργία του LIX του...
Read More