Γράψτε τις νότες και παίξτε τη μουσική από την παρτιτούρα με το scanner Gocen!

Το Gocen είναι μία συσκευή η οποία σαρώνει και παίζει χειρόγραφες παρτιτούρες σε πραγματικό χρόνο. Αναπτύχθηκε από μια ομάδα στο Tokyo Metropolitan University με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Tetsuaki Baba. 

Παρακολουθήστε το βίντεο…

More from Χαράλαμπος Δαμαλάς

Honeycomb: αρθρωτό σύστημα κυψελοειδή επίπλων από το studio NyadaDesign

Το Honeycomb παίρνει το εξαγωνικό σχήμα για να επιτρέπει στο χρήστη του...
Read More