Οδηγός εξόδου κινδύνου αποτρέπει τον πανικό!!!

 
Το «Exit Guide« είναι ένα σύστημα εκκένωσης του Κινέζου σχεδιαστή Shang-Yi Lin, το οποίο ποροορίζεται για κτίρια αρκετών ορόφων και συνδέεται με το σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου. Όταν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί εξαιτίας πυρκαγιάς, τα πράσινα και τα κόκκινα φώτα του συστήματος, το οποίο τοποθετείται στις πόρτες του κτιρίου, υποδεικνύουν σε ποιον όροφο θα πρέπει να μετακινηθεί ο κόσμος για να αποφύγει την φωτιά. Για παράδειγμα, αν το κατώτερο τμήμα της θύρας είναι κόκκινο και το άνω μέρος είναι πράσινο, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα πρέπει να μετακινηθεί προς τα πάνω. Ο στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να μειωθεί ο πανικός και να αποφευχθεί η σύγχυση, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η ταχύτητα της εκκένωσης.
 

Right Direction

Exit Guide is an evacuation system linked to the building’s fire alarm system. When the alarms go off, the green and red lights on the evacuation door light up, indicating which direction (or floor) you need to move to. For example, if the lower part of the escape door is red and the upper part is green, it simply means you need to go to the floors above you and there is danger below. The aim is to reduce panic and avoid confusion, so the speed of evacuation can be maximized.

Read more at http://www.yankodesign.com/2013/11/22/right-direction/#qqiFpUZfwvzTXK70.99

More from Χαράλαμπος Δαμαλάς

Phonebloks: αρθρωτό smartphone για ένα κινητό όπως το ονειρεύεστε!

Λόγω της συχνής αλλαγής των smartphones από τους κατόχους τους με ένα...
Read More