Πράσινη περιστροφική πόρτα-πέρασμα παράγει ενέργεια για δική της χρήση

Το concept Green pass μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Πρόκειται για μία απλή ιδέα, βάζοντας τη δημιουργική μας σκέψη σε απλά καθημερινά αντικείμενα. Οι περιστρεφόμενες θύρες συνήθως, βρίσκονται σε διάφορους δημόσιους χώρους αλλά και πολυκαταστήματα. Με τη χρησιμοποίηση της μηχανικής ενέργειας στηρίζεται η δική της κατανάλωση όπου, βασικός στόχος είναι η επίτευξη της μηδενικής ρύπανσης και της μηδενικής απαλλαγής του προϊόντος. Η περιστροφική πόρτα και ο άξονας περιστροφής μεταδίδουν μέσω της κίνησης του τροχού, κάθε φορά που οι άνθρωποι περνάνε την πύλη, ενέργεια σε μία γεννήτρια. Η ενέργεια αυτή αργότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την την αυτόνομη λειτουργία της πόρτας.
Tο Green Pass ήταν νικητήριο στο 2010 Liteon Award.
Σχεδιαστές: Bi Zhao, Fengchi L, Meixian Su, Fengming Chen, Yuke Li, Jiamin Liang & Yujie Chen
More from Χαράλαμπος Δαμαλάς

Αιολική ενέργεια: φορητή ανεμογεννήτρια στήνεται οπουδήποτε

1shares 0 1 0 0 Μέχρι σήμερα οι περισσότερες ανεμογεννήτριες παρέμεναν στην...
Read More