Το χρώμα της μουσικής!!!

Το «serendipity emotion player» πρόκειται για ένα mp3 player διαφορετικό από τα υπόλοιπα, τουλάχιστον όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τη συναισθηματική σας θέση με βάση την ερμηνεία του χρώματος. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μία κάμερα, όπου όταν ο χρήστης την δείξει προς ένα χρωματισμένο αντικείμενο, η συσκευή ερμηνεύει τη διάθεσή σας βασισμένη στην πρακτική θεραπεία του χρώματος και παίζει τα τραγούδια αναλόγως.
Ενδιαφέρον σαν ιδέα, ελπίζουμε να τη δούμε και στην πράξη!!! 
Σχεδιαστής: Kyuho Song

Tags from the story
,
More from Χαράλαμπος Δαμαλάς

Σχεδιάστε έναν κύκλο με έναν…χάρακα!!!

1shares 0 1 0 0 Σχεδιαστές προσοχή! Η ανάγκη σας να σχεδιάσετε...
Read More